Математиката е лесна

Учениците от групата по интереси „Математиката е лесна“ с ръководител: г-жа Димитрина Димова посетиха Музея на илюзиите.