КОНТАКТИ

Контакти:

гр. София, п.к.1233
кв. „Банишора“,
ул. „Ген. Чернаев“ №8
Tел: 831-36-32;
831-37-32;
Факс:831-70-32;

Email:

zlatarov@mail.bg