Имаш поща – Имаш email

   По случай Деня на числото Пи децата от 2.б клас на 14.СУ „Проф. д-р Асен Златаров“-гр.София и второкласниците от СУ „Св. Климент Охридски“-с.Зверино си отправиха следните математически предизвикателства: ✉ „Имаш поща“ – Децата от София изпратиха на своите приятели от Зверино плик с интересни задачи под формата на математически верижки. 📧 „Имаш email“ – В отговор на това, второкласниците от Зверино изпратиха на децата от 2.б клас „Задачки интересни – за умничета са лесни“. Тази инициатива на второкласниците е знак за продължаване на добрите отношения между двете училища. Благодарим ви, приятели! До нови срещи!