Из дебрите на родния фолклор

   Последно за учебната година пътуване на членуващите в клуб „Млад литературен пътешественик“ при 5Б клас.

   Този път из дебрите на родния фолклор!

   Красотата на българските ритми и въздействащите музикални напеви не оставиха равнодушни младите пътешественици и техните малки гости от 1а клас.

   С интересни презентации и кръшно хоро бе поставен край на дейностите на клуба по направление „Занимания по интереси“ за 2023/2024 година!

   До нови срещи!