Изява на клуб: „Млад литературен пътешественик“

   Първата  самостоятелна изява на учениците от 5.б клас  по проект “Занимания по интереси” е факт.  В началото на м. март участниците в  клуб „Млад литературен пътешественик“ организираха една вълнуваща разходка  из старите  български столици , на която гости бяха малките първокласници от 1а клас и техните ръководители. Всички с интерес изгледаха подготвените презентации, послушаха автентичното звучене на старобългарския език и се запознаха с интересни факти от средновековната ни книжнина и култура.