До родителите

    Уважаеми родители,

          От 17.11.2020 г. обучението за учениците от I до V клас е присъствено. В IIIа и IIIб само сутрин поради болнични на класните ръководители. В Vа, Vб и Vв клас сутрин с присъстващите учители. За учениците от VI до XII клас дистанционно до 27.11.2020 г. включително.

          В седмичен период преди карантината отсъстващите ученици от V клас бяха по-малко от 15% от всички ученици в V клас. При допитване до родителите повече от 60% от родителите на ученици от V клас подкрепиха присъственото обучение. Не можем да осъществяваме едновременно присъствено и дистанционно обучение за ученици от един клас. Ако има притеснени за здравето на децата и семейството си родители могат да оставят децата си у дома в разумен срок.