Ден на ученическото самоуправление

   „Ден на ученическото самоуправление“ се проведе на 9 май – Деня на Европа в 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Учениците заеха местата на директора, заместник-директорите, учители и служители, за да изпитат отговорността и предизвикателствата пред управлението на училището. Те сами организираха учебния процес и решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности. Срещата с Директора на училището им даде възможност да се запознаят отблизо с работата на училищното ръководство и да получат ценни знания и умения. В края на деня всички споделиха за трудностите и отговорностите на предпочетените от тях длъжности и изразиха желание да участват отново.