Дейности по безопасно движение по пътищата (БДП)

Училищната комисия по безопасно

движение по пътищата (БДП)

организира изложба под надслов: 

„Светофар  мой другар“.