Гордеем се с вас!

Нашите малки ученици от начален етап – победители в Националното състезание на началните учители, бяха поздравени от директора и получиха официално грамотите си!