Весели празници!

Сняг на облаци се дига, 

дядо Коледа пристига

в златна хубава шейна 

чак от Стара планина,

иска да ви пожелае той:

здраве, щастие, любов…

Весели празници Ви пожелават учениците от вокалната група!