Важно съобщение

Уважаеми родители, 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Учебните занятия след края на зимната ваканция започват на 04.01.2021 г.:

1.За подготвителната група и 1-4 класове присъствено с програмата и графика установен до сега за всеки клас.

2.За 5-12класове дистанционно в електронна среда с програмата и графика, по който всеки клас завърши предходната 2020 г.