ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми родители,

    На 10.11.2020г. бяха установени двама учители с положителен PCR тест, единият от които преподава в V-VII класове, а другият е класен ръководител на III а клас.

   В съответствие с Алгоритъм за действие при случай на COVID – 19 в образователните институции ще действаме, както следва:

  • Поставят се под 10-дневна карантина, считано от 7.11.2020г. до 16.11.2020г. включително за учениците от IIIа, Vа, б, в, VIа, б, в и VIIа,б класове.

По време на карантинния период учениците се обучават от разстояние в електронна среда по действащото в момента седмично разписание. Обучението се осъществява в Google classroom, в съответните класни стаи по предмет и клас с начало за V – VII клас от 7:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ