Важно съобщение до родителите на учениците от V-VII класове в 14 СУ

До родителите на учениците от V-VII класове в 14 СУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        НА 30. АПРИЛ, 02.И 03.МАЙ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗАНЯТИЯТА НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ СУТРИН  ОТ 7.30 Ч.

       РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА, ПЛАНИРАНА ЗА 03.05.2018г., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.05.2018 г. /ВТОРНИК/ ОТ 18.30 Ч.

                                                                                                    ЕРНЕСТ ГЕОРГИЕВ, ДИРЕКТОР НА 14 СУ