ПРИЕМ 2018/2019

Прием подготвителен клас-2018

 Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 26 април. 2018 г. от 1800 в училището ще се проведе информационна среща с родителите на бъдещите ученици в подготвителен клас. Ще  можете да се срещнете с ръководството на училището и учителя на бъдещите ученици в подготвителен клас.

 През учебната 2018/2019 година в 14 СУ бъдат приети 23 ученици в една група.

Връзка към: Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

Уважаеми родители,

След приключване на записването на ученици в първи клас след първо класиране Ви информираме:

Записани:  48                              Свободни места: 0

 

07.06.2018 г., 17 ч.                                             Ернест Георгиев,

                                                                              директор на 14 СУ


Прием I клас – първо класиране

 

СПИСЪК – първо класиране

Уважаеми родители,

             Пред Вас са списъците за първо класиране на учениците за прием в Iви клас през 2018/19 учебна година в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

   Записването се осъществява на 5, 6 и 7 юни от 08.00 до 18.00 ч. в стая 107.

   При записването се представят:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група.
  2. Удостоверение за промени в постоянен /настоящ адрес, ако такова не е представено.

             В списъците в съответствие с регламент 679/2016 г. на ЕС са описани вх. №, група, точки. Справка  по  име може да направите на място в 14 СУ от 08.00 до 18.00 ч., стая № 107. Не са отразени точки в I-ва и II-ра група, защото всички деца от посочените групи са приети за записване, а точките диференцират децата само в отделната група.


Заявление за 1 клас

Район на 14СУ

Система за прием на ученици в първи клас

Обява за прием в 1 клас

               Уважаеми родители,

               Столичен общински съвет  с решение 83/ 22.02.2018г. прие нова Система  за  прием в първи клас в общинските училища, График за дейностите за прием в I-ви клас за 2018/19г., Образец на заявление и конкретизира прилежащите районите, от които   училищата приемат ученици в I-ви клас.

        Във връзка с въвеждането на едносменно обучение само сутрин през учебната 2018/2019 година в 14 СУ ще бъдат приети 44 ученици в две паралелки.

Уведомяваме Ви, че на 26 април 2018 г. от 1800 в училището ще се проведе информационна среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас. Ще  можете да се срещнете с ръководството на училището и учители на бъдещите ученици в I-ви клас.

Прилагаме графика за дейностите за прием, образец на заявление, прилежащ район на училището за прием по адреси.

Подалите до този момент заявление за прием по образец на училището могат да приложат новия образец на заявление за прием в удобно за Вас време.

П Р И Е М

на ученици след СЕДМИ КЛАС

по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  за уч. 2018 / 2019 г.

Профил

изучавани чужди езици

Профилиращи предмети в  курсa на обучение

Брой паралелки

 

Срок

на

обуч.

 

 

 

Брой         ученици

 

Начин на приемане

по

Наредба №10- изпити

 

Балообразуващи предмети

от свидетелството за завършено основно образование

общо

ж

м

  

1

Обществени науки

АЕ/ РЕ

1.География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и  литература

1

5

26

1.Бълг.език и л-ра

2.Математика

1.Бълг.език и л-ра

2.География и икономика