ПРИЕМ В 1 КЛАС

След III класиране няма свободни места за прием в 1 клас 

––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на приетите ученици в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за първи клас на трето класиране

Записване на учениците приети на трето класиране – от 23.06.2020 г. до 24.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

––––––––––––––––––––––––––––––

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 14

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

от 19.06.2020 г. до 12:00 ч. на 22.06.2020 г. включително 

––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на приетите ученици в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за първи клас на второ класиране

Записване на учениците приети на второ класиране – от 16.06.2020 г. до 18.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Свободни места след първо класиране: 9

––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на приетите ученици в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за първи клас на първо класиране

Записване на учениците приети на първо класиране – от 02.06.2020 г. до 05.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение организацията на приема в нашето училище се променя. Вижте:

                Уведомяваме Ви, че обявената на 23 април. 2020 г. от 1800 среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас се отменя.

                Моля да имате предвид, че поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането.То ще се извърши съгласно критериите за прием в първи клас приети от Столичен общински съвет. Можете да изпратите попълненото заявление на имейл priem1klas@14su.bg  или да го оставите при охраната в училище. Заявлението ще бъде заведено и вие ще получите вх.№ на имейл или  по телефона. Всички приложени документи ще се събират след края на извънредното положение.

       Столичен общински съвет  с решение 83/ 22.02.2018 г. прие  Система  за  прием в първи клас в общинските училища, образец на заявление и определи прилежащите районите, от които   училищата приемат ученици в I-ви клас.

        В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и науката и Системата за прием се въвеждат критерии за прием в първи клас. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Определя се прилежащ район на всяко училище за обхват на ученици. В приложение на Системата за прием е описан района на всяко училище в София. Ако децата от района на училището надхвърлят броя на местата в приема на училището децата се подреждат в групи по срок на уседналост, а при необходимост и по допълнителни критерии, описани в Наредба №10 от 2016 г. на Министерството на образованието и науката и Системата за прием на Столична община.

С уважение: Ернест Георгиев

директор на 14 СУ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

   през 2020 година

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ                                  УЧЕНИЦИ

Три паралелки                                                   66

с целодневно обучение /8.30-17.30/

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА (по избор на родителите):

 • Обучение само сутрин
 • Целодневно обучение
 • Обучение по чужди езици – английски и руски
 • Разширено обучение по български език
 • Разширено обучение по математика
 • Допълнителни занимания по музика и изобразително изкуство
 • Спортни занимания
 • Екипи от двама учители
 • Педагогически съветник, логопед и ресурсен учител;
 • Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи снабдени с шкафче за всяко дете и с монитори за онагледяване на обучението;
 • Градинка, двор и два физкултурни салона;
 • Охрана, денонощно видеонаблюдение;
 • Бюфет и стол; медицински кабинет;
 • Библиотека, видеозала, компютърен кабинет.  

Необходими документи за записване:

 • Заявление за записване (по образец на Столична община);
 • Акт за раждане на детето;
 • Лична карта на родителя;
 • Удостоверение за адрес на родителя;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група.

Подаване на документи:                 Родителски срещи:

от 21.04.2020 г.                                  23.04.2020 г. (отменена) и                                                

до 21.05.2020 г.                                 03.09.2020 г. от 18,00 часа

УКАЗАНИЯ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В 14  СУ

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

 • Изборът на училище се извършва от родителите на детето, в рамките на правилата определени със Системата за прием.

Какви са необходимите документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец на Столична община);
 • Акт за раждане на детето;
 • Лична карта на родителя;
 • Удостоверение за адрес на родителя;
 • Удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Други документи по допълнителните критерии по преценка на родителя.

Какви са действията за записване?

 • Родителят подава попълнено заявление за записване на имейл priem1klas@14su.bg или в училище при спазване мерките за безопасност   от  21 април до 21 май 2020 година и получава входящ номер. Съпътстващите заявлението документи се представят при записване на ученика. Заявлението можете да свалите от сайта на училището или получите в училище.
 • Сроковете за обявяване на класираните и записването им се определят от Столична община, в приложението график.
 • С родителите на записаните  деца  се  провежда  учителско- родителска  среща  на 03 септември 2020 година от 18 часа.

Къде да намеря информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката/Нормативни актове/ Наредби/ Наредба №10 от 2016 г.
 • На официалния портал София/Столичен общински съвет/ Нормативни актове/Други/ Система за прием на ученици в първи клас
 • На сайта на 14 СУ/Прием

Район на 14. СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“ за прием на ученици в I клас

– ул. ОХРИД – 20 вх. А и Б, 21, 22, 23,24, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 32 вх. А и

Б, 34, 36, 38, 37, 39, 41, 43, 45,45 вх. А и Б, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 вх. А и

Б,66, 71,73, 75, 77

– ул. КОЗЛОДУЙ – 88, 90, 91, 92, 93, 94, 94 с вх. А и Б, 95, 96, 97, 98 вх. А

и Б, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 104, 106, 112, 114, 114 вх. А и Б, 116,

116А, 117, 119 вх. А и Б, 125, 127, 129, 118, 118А, 120А, 120Б, 122А, 124,

126, 128, 130, 132, 134, 134 вх. А и Б, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147,

148, 148А, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,

164, 164 вх. А и Б, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 177, 179, 181, 183 вх. А,

Б, В и Г;

-ул. ВРАНЯ-22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37,38,39,

40,41,42,43,44,45,46, 48, 48А, 49, 50, 50 вх. А и Б, 52, 52А, 53, 54 вх. А, Б, В,

Г, Д и Е, 55,57,61,63,65,67 вх. А и Б, 68, 70, 71,72, 73,74, 75,76, 77,78, 80, 81

вх. А и Б, 82, 82 вх. А, Б и В, 83,84, 85,86, 87,89,91,93,95,97,99

– ж. к. БАНИШОРА бл. 5А вх. А, Б, В и Г, бл. 16 вх. А, Б и В, 16А вх. А и

Б, 17 вх. А и Б, бл. 17А вх. А и Б, 18 вх. А, Б и В, 19, 20, бл. 21, бл. 22 вх. А и Б, 23 вх. А, Б, В, Г и Д, бл. 24 вх. А и Б, 25 вх. А, Б, В, Г и Д, бл. 26 вх. А и Б, 27 вх. А, Б, В, Г и Д, 28 вх. А и Б, 29 вх. А, Б, В, Г и Д, бл. 33,, 35вх. А и

Б, 36 вх. А и Б, бл. 37 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 37А вх. А и Б, 38, 38А, 39, 39А,

бл. 40 вх. А и Б, 40А вх. А, Б и В, бл. 40Б вх. А, Б и В, 40В, 41А вх. А, Б, В,

Г и Д, 41Б, 42 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 42А вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, бл. 43 вх. А,

Б, В, Г и Д, 44, 45. 53 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 54 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, бл. 92 вх.

А, Б, В, Г, Д и Е,

– УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА – 86, 88, 100 вх. А и Б, 102 вх. А и Б, 104, 108, 110

-ул. КАВАЛА – 13,15,17,19,23,25,27,29,31

– бул. СЛИВНИЦА

109,113,117,121,123,125,129,131,133,135,135А,137,139Д, 141,143,145,147,149,

151, 153, 155, 159, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187

– ул. КЛОКОТНИЦА – 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50,55, 56, 57, 67

-ул. СВИЩОВ-3,4, 5, 5А, 7, 7А, 8, 10, 11,12, 14,16, 18

-ул. ЯВОРОВА ЧУКА-1, 1А,3, 3А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 14, 16

– ул. АЛДОМИРОВСКА – бл. 1 вх. А и Б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19,23,25

– ул. ИЛИЙЧО П. ИЛИЕВ – 4, 7, 8, 8А, 12, 13, 20, 22

– ул. СТРУГА – 29

– ул. ХАРАЛАМПИ КАРАСТОЯНОВ-21

– ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ – 23, 28, 30, 30А, 32, 36А, 38 вх. А и Б, 39,

40, 42, 47, 49, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110

-ул.КОРТЕН-31

-ул.КОРИТНИК-2, 10, 12, 14,34

– ул. ГЕНЕРАЛ ИВАН ЧЕРНАЕВ – 2, 4, 6, 8

– ул. ИВАН ТУРГЕНЕВ – 1, 3, 5, 12

– ул. КИТНА – 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22

– ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН – 10, 12

-ул. ГАБЪР-1,3, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11,12, 13,14, 15,16, 18,19,20,21,22,

23,24,25

-ул. ШУМЕН-1.3, 5, 7вх. А и Б, 9, 11, 13, 17, 17 вх. А и Б

-ул. КАЛОФЕР -2,3,4,5,7,8,9, 10, 11,12, 12А, 13, 14

– ул. КАРЛОВО 2, 3, 4, 5, 6, 6 вх. А и Б, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 14 вх. А

и Б, 15

– ул. СЛИВЕН -1. 2,3, 6, 6 вх. А и Б, 8, 8 вх. А и Б, 9, 10, 11,12, 13,14, 15,16,

19, 21, 21А, 23

– ул. ПЕРЕ ТОШЕВ – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9 вх. А и Б, 10, 12, 14, 16

-ул. ХАСКОВО 3,4,5,6,7

-ул. ВИШОВГРАД-3

– бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА – 104А, 106, 108А, 108Б, 112 вх. А, Б

и В, 112А вх. А, Б и В, 114 вх. А, Б и В, 116 вх. А, Б и В, 116А вх. А, Б и В,

118 вх. А и Б, 120А, 122 вх. А и В, 122А вх. А, Б и В, 122Б, 122В, 124, 124А

вх. А, Б, В, Г и Д, 124Б, 126, 132, 132А, 193, 193А

-УЛ. ВРАНЯ- 1,2,3,4, 5 вх. А и Б, 6, 7, 9, 11, 13, 15,

– ул. ЛАДА – 1