ПРИЕМ 2019/2020

Списък на приетите ученици в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за първи клас на второ класиране

Записване на учениците приети на първо класиране – от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Свободни места след първо класиране: 7

Списък на приетите ученици в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за първи клас на първо класиране

Записване на учениците приети на първо класиране – от 04.06.2019 г. до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

 

Уважаеми родители,

През 2019 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

        През учебната 2019/2020 година в 14 СУ ще бъдат приети по 24 ученици в три паралелки.

        Столичен общински съвет  с решение 83/ 22.02.2018 г. прие  Система  за  прием в първи клас в общинските училища, График за дейностите за прием в I-ви клас, Образец на заявление и конкретизира прилежащите районите, от които   училищата приемат ученици в I-ви клас.

        В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и науката и Системата за прием се въвеждат критерии за прием в първи клас. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Определя се прилежащ район на всяко училище за обхват на ученици. В приложение на Системата за прием е описан района на всяко училище в София. Ако децата от района на училището надхвърлят броя на местата в приема на училището децата се подреждат в групи по срок на уседналост, а при необходимост и по допълнителни критерии, описани в Наредба №10 от 2016 г. на Министерството на образованието и науката и Системата за прием на Столична община.

Уведомяваме Ви, че на 25 април. 2019 г. от 1800 в училището ще се проведе информационна среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас. Ще  можете да се срещнете с ръководството на училището и учители на бъдещите ученици в I-ви клас.

С уважение: Ернест Георгиев

директор на 14 СУ

Прием в VIII клас за 2019/2020 учебна година

Една паралелка профил „Обществени науки“

Профилиращи предмети:

1. География и икономика

2.История и цивилизация

3.Български език и литература

Чужди езици:

Първи чужд език – Английски език

Втори чужд език – Руски език

Балообразуване: Сбор от

  • Утроената  оценка по БЕЛ от Национално Външно Оценяване(НВО) в точки;
  • Оценката по Математика от НВО в точки;
  • Оценка по БЕЛ от Свидетелството за завършено основно образование в точки;
  • Оценка по География и икономика от Свидетелството за завършено основно образование в точки.