ГОДИШЕН БЮДЖЕТ

Бюджет 2024 – първоначален

Заповед

Подробна справка по дейности и параграфи за месец МАРТ 2024г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ЮНИ 2024г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец СЕПТЕМВРИ 2024г.

Подробна справка по дейности и параграфи за месец ДЕКЕМВРИ 2024г.